Kāinga

Pono ki te Kaupapa

🏠 11-27 Victoria Street, Alicetown, Lower Hutt 5010 

📬 PO Box 36094 Wellington Mail Centre 5045 

📞 04 589 9012 

📧 tari@tawkkm.school.nz 

 📱027 480 1261 to txt through absences only

💻 www.tawkkm.school.nz 

Puna ko te Reo

Tapa hūrere pakipaki hau

Pāororo i te rangi

E raro tapu-wai-nuku

E raro tapu-wai-rangi

Huhuti te ika rō wai

Pakaru mai Tangaroa

Ka hora te mana o ika nui

Tupua-horo-nuku

Tupua-horo-rangi

Whanake mai, e Ngake,

Whanake mai, e Tai

Ki te whaiao, ki te ao mārama

Tihei mauri ora!

Taku Ara Whānui

Kua wawe taku kōkiri whakamua ki muri, ka taea e au te tītiro ki Remutaka, ki Pukeatua, ki Maungaraki, ki Korokoro, ki te waha o te ika. Ko te ranga maunga i roperope te rahi i whanake i roto i te ao nei.

E oho rā e te muri wai o ngā tai pahake i matemate noa atu ki te koukouoro o te tai tāngata e kore e huri mai. Uru atu ana ki Mātua-iwi, uru ana mai ki te puna mahara o te aitanga a Tiki, huri atu te pō, nau mai te ao.

Tahuri te reo ki te ranga māia, ara ngā kuia, ngā tauheke i poipoia te hunga ririki mai tā rātou whanaketanga ki te ao nei, ki ngā kōhanga reo, ki ngā kura kaupapa, ki ngā wharekura, tae atu ki ngā whare wānanga, kia ora mai rā ngā rake tihauora. 

E pupū te tai ohinga mai Te Ara Whānui Kura Kaupapa Māori o ngā Kōhanga Reo o Te Awa Kairangi ki roto i te ao mārama, e kori tinana mai ki runga o nuku, kei raro o rangi. Koropana atu rā te ahua o whakamā, e te hunga taiohi whaia atu rā ki te ikeike o te kahurangi. Whaia ki uta, whaia ki tai, haumi e, hui e... TAIKI E!

Nā Kura Moeahu

Punaha Ohorere

Current Kura Emergency Plan

This is our current Kura Emergency Plan.

We will follow this base plan if we receive a natural disaster warning while tamariki are on site at Kura. 

We remind whānau the importance of ensuring we have your current or updated contact details.  

Te Tīmatanga o te Kura

Our Kura is the wawata, from our late kaitiaki Mrs. Keriana Olsen and Mr. Richard Luke. Both were committed to the survival of Te Reo Māori and creating opportunities to promote, practice and sustain Te Reo me ōna nei Tikanga for the future generations. 

With the support of all Te Kōhanga Reo within the boundaries of Te Awa Kairangi, the strength that cements this kaupapa was sealed with the physical structures of what we now know as our Kura.

As our Kura lies within the tribal lands and boundaries of Te Ātiawa, it is with respect we acknowledge and practice the kawa of the mana whenua when welcoming manuhiri.

We acknowledge our pan-tribal composition of the Kura whānau and encourage the sharing of kawa me ōna nei tikanga for all iwi. 

Te Ara Whānui...Tihei Mauri ora!

Performances of our two Kapa Whakangahau held at the
Regionals Primary Kapa Haka on Friday 30th September 2022 in Taita

Performances of our two Kapa Whakataetae held at the
Regionals Primary Kapa Haka on Friday 30th September 2022 in Taita

Recent Reports

LATEST ERO REPORT

Click here to view our latest ERO Report which was completed August 2021

RECENT FINANCIAL STATEMENT

RECENT AUDIT REPORT

2021-TAWKKM Audit Report.pdf
2021-TAWKKM-Signed Financial Statements.pdf